Formula që zgjidh problemet ekzistuese në një vend multietnik

0
241

Kjo situatë kërkon veprim nga politika dhe shoqëria: Është bindja ime e thellë që ne mund të gjejmë zgjidhje të qëndrueshme së bashku – dhe kështu t’i bëjmë shoqëritë tona më të qëndrueshme. Megjithatë, kjo kërkon që ne të merremi me 3 aspektet që, sipas vlerësimit tim, ende nuk janë adresuar nga vëmendje e nevojshme.

1) Ne kemi nevojë për një ndryshim të perspektivës: nga skenarët e kërcënimeve në mundësitë e ardhshme – diversiteti kulturor siguron të ardhmen tonë. Mbrojtja dhe përjashtimi kufizojnë mundësitë tona. Nevojitet udhëheqja politike.

2) Ne kemi nevojë për një qasje më kompetente ndaj ndjenjave, parashikimeve, paragjykimeve – sidomos me frikën, zilinë dhe urrejtjen.

3) Në parashikimet dhe nismat tona, publikimet dhe deklaratat publike, ne duhet të punojmë dhe të argumentojmë shumë më tepër “të orientuar drejt zgjidhjes“

Mbështetni të ardhmen në mënyrë që brezi i ri të mund ta shijojë atë.

Xhezmi Tairi, 02.11.2017

SHARE