Vetëm në 27 për qind të kompanive në Maqedoni, pronare janë gratë

0
164

Numri më i madh i kompanive të mëdha dhe të mesme në Maqedoni, respektivisht 73 për qind prej tyre janë pronë e burrave, ndërsa në 67 për qind menaxherë të përgjithshëm.

Gratë menaxhojnë në 33 për qind të kompanive, ndërsa 27 për qind janë pronare, tregojnë rezultatet nga hulumtimi i bërë në kuadër të projektit “Fuqi e barabartë për gratë”, në realizim të Institutit për studime komunikuese – Shkup dhe Institutit Izida Vita nga Sllovenia.

Për këtë shkak, siç potencojnë nga Instituti për studime komunikuese – Shkup do të vazhdohet me realizimin e këtij projekti me qëllim të ngritjes së vetëdijes së barazisë gjinore në kompanitë e mëdha dhe të mesme në Maqedoni dhe transmetimin e përvojave pozitive nga Sllovenia dhe nga vendet e tjera në Republikën e Maqedonisë.

Projekti bashkëfinancohet nga Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Sllovenisë dhe ka përkrahje të madhe nga Ambasada e Sllovenisë në Shkup. Projekti “Fuqia e barabartë për gratë” filloi të realizohet në vitin kur shënohet 25 vjetori nga vendosja e marrëdhënieve diplomatike mes Sllovenisë dhe Maqedonisë dhe do të zgjatë në 2,5 vitet e ardhshme.

SHARE