Persiatje rreth kuptimit te drejte te jetes profetike

0
117

Dr.Bashkim Aliu

Te mos e mbyllim Muhamedin savs vetem ne xhami

Muhamedi salallahu alejhi ve selem, i derguari i fundit i Allahut te Madherishem, jeta e tij eshte frymezim per ne.

Ne duhet te evim gjurmeve te shembullit me te mire dhe ate ta ndjekim hap pas hapi ne cdo fushe te jetes, e jo vetem ne planin religjioz ne kuptimin ritual te fjales religjion, si dhe nuk duhet ta mbyllim personalitetin e tij multidimenzional vetem ne xhami.
d.m.th. nuk eshte e drejte te mendojme se ne duhet ta marrim si shembull Muhamedin savs vetem kur jemi ne xhami, respektivisht vetem ne menyren e faljes, por koncepti i te qenit te Muhamedit savs “usvetun hasenetun-shembull i mire” konsiston ne te qenit e tij shembelltyre dhe model per ne ne cdo segment te jetes, si ne planin individual, ashtu edhe ne ate shoqerore.

SHARE