Një “Shpërndarje” ty nuk të kushton asgjë, për Blerondin është shpresë për jetë!

0
111

Blerond Maraj nga Peja është diagnostifikuar me Tumor ne hunde, probleme me zemer dhe epilepsi.

Blerondit i nevojitet trajtim jashtë vendit.

Duke pasur parasysh se kjo është e kushtueshme, ai ka nevoje për ndihmen tuaj.

Më poshtë e keni numrin e xhirollogarisë ku mund ta ndihmini me aq sa keni mundësi:

Emri: Blerond Astrit Maraj

Xhirollogaria: 1920991516021178

IBAN: XK051920991516021178

SWIFT code: NCBAXKPR

Emri i bankes: Banka Kombetare Tregtare

SHARE