I vr.au 50 vetë në xhami për hir të dashurisë? Zbulohet arsyeja e madhe pse t.erroristi e kreu masa.krën (Detajet)

0
172

T.err.oristi i të.rbuar që vr.a.u të paktën 49 persona në su.lmin ndaj dy xhamive në qytetin e Christchurch në Zelandën e Re, shkroi se këtë e bëri nga hakm.arrja.

Brenton Tarant (28), si një nga motivet kryesore pas m.asa.krës, tha se këtë kri.m e bëri si hakm.arrje për vr.asj.en e Ebba Akerlund (11) në su.lmin ter.rorist në Stokholmit në vitin 2017.

Në atë kohë, uzbekistanasi Rahmat Akilov me anë të një kamioni vr.au pesë vetë, dhe midis vikti.mave ishte Ebba. Në manifestimin e tij, Tarant shkroi se një vajzë që po kthehej nga shkolla, në rrugë u v.ra nga islamistët.

“Nuk mund t’i shpërfillja më shumë sul.met terro.riste. Këto janë sul.me ndaj popullit tim të dashur, sul.me ndaj kulturës sime, su.lme ndaj besimit tim dhe shpirtit tim. Unë nuk mund t’i injoroj ato”, shkroi ai

Ebba ishte pjesërisht e shurdhër dhe u zhduk pas sul.mit terr.orist nga kamioni i vjedhur në SHBA. Prindërit e saj vendosën foton e vajzës së saj në rrjetet sociale për ta gjetur atë. Shpejt ata kuptuan se fëmija i tyre ishte ndër vikt.imat e te.rroristit.

Ebba është përmendur disa herë në manifestin e mania.kut australian, që kreu sul.min terr.orist në Zelandë të Re.

“Ebbe ishte pak më ndryshe. Ebba e re, e pafajshme dhe e vd.ek.ur. Vd.ek.ja e saj e dhu.ns.hme më detyroi ta bëja këtë “, ka shkruar ai, shkruan Reporteri net.

Babai i vajzës, Stefan Akelund, është i tron.ditur nga fakti se një t.errorist i Zelandës së Re e ka shfrytëzuar vd.ek.en e vajzës së tij për të justifikuar këtë akt të tmerrshëm.

“Më derdhi djerse të ftohtë kur pashë një ar.m.ë me emrin e vajzës sime”, tha ai.

Pas sul.mit te.rrorist në Christchurch, katër persona u ar.rest.an, përfshirë Tarantin.

Vr.asë.si transmetoi su.lm të drejtpërdrejtë në Facebook.

Ai shkroi një manifest anti-emigrant në 73 faqe në të cilin ai shpjegoi se kush ishte dhe arsyet për kr.imin që ka kryer.

SHARE