Drejtësia si një parim qendror i bashkëjetesës njerëzore

0
279

Drejtësia si një parim qendror i bashkëjetesës njerëzore është një parim i dëshirueshëm bazë i organizimit shoqëror (vetëm në at vend ku jetojmë!)
Drejtësia është parimi udhëheqës i jetës politike, shoqërore, fetare dhe ligjore (të gjitha parimet udhëheqëse kanë rregullat e tyre globale).
Por ajo që saktësisht konsiderohet e drejtë, është e ndikuar “historikisht dhe kulturor” dhe ndryshon në një shkallë të lartë te parimet udhëheqëse, lartëpërmendura.
Sepse këtu lind korrupsioni, kriminaliteti, mashtrimi dhe pushteti. Kurse Drejtësia e dëshirueshëm e humb domethënin dhe kuptimin e saj për njerzit, që jetojnë në vende të ndryshme.
Në kohën e sotme, drejtësia zbatohet për të mbrojtur korrupsionin, kriminalitetin, mashtrimin dhe pushtetin, kurse njerëzit konsiderohen si të pavlefshëm dhe të pafuqishëm.
Kunder helmi/antidoti është vetëm arsimi, edukata e shëndosh dhe vota e lirë.
Xhezmi Tairi, 22.08.2017

SHARE