Category: Religjion

NËNA JOTE LE TË HAJË VETËM
Religjion

NËNA JOTE LE TË HAJË VETËM

October 22, 2019

Një i ri u martua. Ai e kishte nënën e vjetër. Një ditë, gruaja e tij e la ushqimin dhe shkoi në dhomën e saj. ... Lexo më shumë

HIXHRETI, DËSHMI BESIMI DHE MESAZH ORGANIZIMI
Religjion

HIXHRETI, DËSHMI BESIMI DHE MESAZH ORGANIZIMI

October 16, 2019

Bashkim Aliu KUPTIMI I NOCIONIT “HIXHRET”(SHPËRNGULJE) Në kuptimin etimologjik, fjala “Hixhret” do të thotë: Lënie, lëshim, transferim në ndonjë vend tjetër, shpërngulje, shkëputje etj. Por, ... Lexo më shumë

RËNDËSIA E FAMILJES NË PERSPEKTIVËN ISLAME
Religjion

RËNDËSIA E FAMILJES NË PERSPEKTIVËN ISLAME

October 16, 2019

Bashkim Aliu PROLOG Trajtimi i një problemi nga këndvështrimi Islam, nënkupton referimin në burimet primare dhe unanime të të drejtës islame, Kur’anin dhe traditën profetike, ... Lexo më shumë

Pasojat e Laicizmit Te Skajshem
Religjion

Pasojat e Laicizmit Te Skajshem

October 16, 2019

Bashkim Aliu  Në kohën tonë, si rezultat i mediumeve dhe rrjeteve sociale në veçanti, është bërë trend ta përdorish termin “ekstremizëm islamik”, ndërkaq ky togfjalësh, ... Lexo më shumë

FAVORIZIMI I NJËRIT FËMIJË NDAJ  TJERËVE
Religjion

FAVORIZIMI I NJËRIT FËMIJË NDAJ TJERËVE

October 16, 2019

PYETJA: Cili është mendimi juaj, në fakt cili është qëndrimi i Fesë Islame përkitazi me një person i cili ka shëndet të mirë dhe pasurinë ... Lexo më shumë